Ardal Ceredigion; Cylchdaith Cymru (1/1)

Mae'r Ardal yn rhan o corff ehangach Gylchdaith Cymru, ac mae'n cynnwys pedwar capel. Y mwyaf i'w Aberystwyth a'r tri arall yn gynulleidfa fach sy'n cwrdd ar gyfer addoliad traddodiadol a chymrodoriaeth.

 •     Canolfan St Paul Aberystwyth:
  • Gwasanaethau (Cymraeg) wythnosol am 10:30yb
  • Mae'r gynulleidfa yn cyfarfod yn y Ganolfan Methodistiaid yn Aberystwyth ac yn gweithio'n agos gyda'r gynulleidfa Saesneg sy'n rhannu'r adeilad. Mae'r capel hefyd gysylltiadau agos ag eglwysi Cymraeg eraill yn y dref.
 •     Capel Ficar: Gwasanaethau (Cymraeg) ar ail Sul y mis am 6:30yh
 •     Cnwch Coch: Gwasanaethau Sul gyntaf (Dwyieithog) a'r trydydd (Cymraeg) y mis 2yh
 •     Ystumtuen: Gwasanaethau ar ail (Cymraef) a'r pedwerydd (Saesneg) Sul y mis am 2:30yh

 

The Ardal forms part of the wider body of the Cymru Circuit, and is made up of 4 churches. The largest is Aberystwyth and the other three are small congregation who meet for traditional worship and fellowship.

 •     Canolfan St Paul Aberystwyth:
  • Services (Welsh) weekly at 10:30am
  • The congregation meet in the Methodist Centre in Aberystwyth and work closely with the English congregation who share the building. The chapel also has close links with other Welsh language churches in the town.
 •     Capel Ficar: Services (Welsh) on the second Sunday of the month at 6:30pm
 •     Cnwch Coch: Services first (Bilingual) and third (Welsh) Sunday of the month 2pm
 •     Ystumtuen: Services second  (Welsh) and fourth (English) Sunday of the month at 2:30pm

 

 

Find Our Church

The main Methodist website has an excellent 'Find a Church' facility showing all the Methodist churches in Ceredigion. 

Read more...

Preaching Plan

Our Preaching Plan is available through the office.  Please call 01970 626703.

Word in Time

A daily Bible study from the main Methodist Church in Britain website.

Read more...